Kontex AB - Företaget med de stora möjligheterna

Kontex AB är ett familjeföretag som grundades 1980 i Uppsala. 

För oss är inget uppdrag för litet eller för stort. Vi kan snabbt ställa om vår produktion för just Ert uppdrag. Inga tröga beslutsvägar eller tung administration lägger hinder i vägen. Med vår långa erfarenhet inom styr- och reglertekniken kan vi hjälpa Er tillrätta med i stort sett alla problem inom området. Vi planerar hela Ert projektet från idé till produkt. 

Vi ritar, konstruerar, programmerar, monterar, dokumenterar och ger service på samtliga på marknaden förekommande elstyrningar. T.ex. lågspänningsställverk, kraft- och belysningscentraler samt automatik-skåp för kylanläggningar, ventilationsanläggningar, pumpstationer, teatrar, sjukhus, laboratorier, industrianpassningar, maskiner m.m.


Att ha kapacitet är för oss inte bara att kunna leverera. Det är också att kunna anpassa konstruktion, montage, kontroll och leveranstid efter kundernas behov. En kvalificerad, yrkeskunning och motiverad personal, rationella lokaler och utrustning samt effektiva arbetsrutiner ger ett högt kapacitetsutnyttjande. 

Kontex har även en växande serviceavdelning. Att underlätta för kunderna är vår service främsta funktion. Om något oförutsett skulle hända finns alltid vår servicebil snabbt på plats. Vi bygger om, vi bygger till och reparerar. Att ge personlig service och klara besked är ett naturligt led i vårt kvalitetsarbete. I vårt egenutvecklade kvalitetssystem använder vi ISO 9000 och ISO 14000 som modell för kvalitetsutveckling och miljöledning. Vi CE-märker idag samtliga våra produkter enligt gällande direktiv. 

Mikael Andersson, VD.