Produkter

Apparatskåp
På Kontex byggs varje år ett stort antal olika apparatskåp. Det kan vara allt från små plint- eller manöver lådor till stora apparatskåp för t.ex ventilation. 
Läs mer »

Apparatskåp
På Kontex byggs varje år ett stort antal olika apparatskåp. Det kan vara allt från små plint- eller manöver lådor till stora apparatskåp för t.ex ventilation. Vi bygger även automatikskåp för kylanläggningar, pumpstationer, teatrar, sjukhus, laboratorier, industrianpassningar, maskiner m.m. Den teknik som används mest idag i apparatskåpen är säkringslös teknik, med dvärgbrytare, effektbrytare och motorskyddsbrytare. De skåp vi bygger är mestadels för den svenska marknaden, men en del skåp skickas även utomlands via våra kunder. 

Vi konstruerar och monterar våra apparatskåp efter färdiga konsulthandlingar eller efter kundens specifika krav. Vi utför även en del programmeringar av PLC-system som vi monterar i våra skåp. Efter färdigt montage provas våra apparatskåp efter vårt eget provningsprotokoll och enligt SS EN 60 439-1. Produkten CE-märks sedan enligt de gällande direktiven. 

Vi har på Kontex även en serviceavdelning som bygger om, bygger till och reparerar nya och gamla apparatskåp. 

De fabrikat vi använder mest är Eldon, Rittal och Elkapsling.
Lågspänningsställverk

På Kontex bygger vi varje år ett antal lågspänningsställverk. Vi bygger vanligtvis ställverk från 630A och upp till 2500A, ibland även över 2500A. 
Läs mer »

Lågspänningsställverk
På Kontex bygger vi varje år ett antal lågspänningsställverk. Vi bygger vanligtvis ställverk från 630A och upp till 2500A, ibland även över 2500A. Den teknik som används är antingen säkringslöst med effektbrytare (MCCB och ACB) och dvärgbrytare (MCB) eller med diazedsäkringar (GII och GIII) och knivsäkringar (storl 00-3). 

Vi konstruerar och monterar våra ställverk efter färdiga konsulthandlingar eller efter kundens specifika krav. Efter färdigt montage provas våra ställverk efter vårt eget provningsprotokoll och enligt SS EN 60 439-1. Produkten CE-märks sedan enligt de gällande direktiven. 

Vi har på Kontex även en serviceavdelning som bygger om, bygger till och reparerar nya och gamla ställverk. 

Vi ställer även upp ställverken på plats samt är med vid driftsättning om kunden vill detta. 

De fabrikat vi använder mest är Lögstrup, Mecha-Flex och Eldon.
Centraler

Fördelnings- och automatikcentraler byggs i stor skala på Kontex. Vi bygger allt från "små" centraler med ett fåtal grupper till stora fördelningscentraler på 800A. 
Läs mer »

Centraler
Fördelnings- och automatikcentraler byggs i stor skala på Kontex. Vi bygger allt från "små" centraler med ett fåtal grupper till stora fördelningscentraler på 800A. Den teknik som används är antingen säkringslöst med effektbrytare (MCCB) och dvärgbrytare (MCB) eller med diazedsäkringar (GII och GIII) och knivsäkringar (storl 00-3). Vi bygger även centraler med andra spänningar än 230/400V, t.ex. 24-110VDC, 500VAC, m.m. 

Vi konstruerar och monterar våra centraler efter färdiga konsulthandlingar eller efter kundens specifika krav. Vi kommer även under hösten/vintern år 2000 att kunna programmera EIB-system. Efter färdigt montage provas våra centraler efter vårt eget provningsprotokoll och enligt SS EN 60 439-1. Produkten CE-märks sedan enligt de gällande direktiven. 

Vi har på Kontex även en serviceavdelning som bygger om, bygger till och reparerar nya och gamla centraler. 

De fabrikat vi använder mest är Eldon typ Normel, ABB typ Multinorm och Spektra samt Garo typ GCS.
Specialanpassade produkter

På Kontex byggs det många olika typer av special anpassade produkter. Det kan vara olika typer av manöverpaneler på sjukhus eller receptioner, specialskåp för industrin, manöverpulpeter för industrin eller teatrar eller andra typer av specialanpassade produkter.
Läs mer »

Specialanpassade produkter
På Kontex byggs det många olika typer av special anpassade produkter. Det kan vara olika typer av manöverpaneler på sjukhus eller receptioner, specialskåp för industrin, manöverpulpeter för industrin, teatrar eller andra typer av special anpassade produkter. En del av dessa byggs i rostfri plåt, mässing, aluminium och/eller annan material. Dessa specialprodukter byggs också i många olika spänningsalternativ. 

Vi konstruerar och monterar våra special produkter oftast efter kundens specifika krav och önskemål. Efter färdigt montage provas våra special produkter efter vårt eget provningsprotokoll och enligt SS EN 60 439-1. Special produkten CE-märks sedan enligt de gällande direktiven, om detta går att utföra. 

Vi har på Kontex även en serviceavdelning som bygger om, bygger till och reparerar nya och gamla manöverpaneler och specialskåp.