Tjänster

Konstruktion
På Kontex konstruktionsavdelning arbetar fem konstruktörer. 
Läs mer »
Konstruktion
På Kontex konstruktionsavdelning arbetar fem konstruktörer. Dom ritar, konstruerar, programmerar och projekterar diverse olika projekt efter färdiga konsulthandlingar eller efter kundernas egna idéer. Vi har på Kontex lång erfarenhet av konstruktion och tillverkning av olika typer av produkter. 

Våra konstruktörer kommer samtliga från vår montageverkstad, serviceavdelning eller provkörningsavdelning. Detta gör att alla konstruktionslösningar är verklighetsanpassade och funktionellt bra. Den program som används vid konstruktionen är den senaste versionen av ElproCad ic Pro.

Slutgiltig dokumentation med tillverkardeklarationer för CE-märkningen levereras alltid direkt till kund efter sista leverans på projektet. Miljödeklarationer kan också levereras på våra produkter. Montage och avprovning
På Kontex montageverkstad arbetar 18 montörer. 
Läs mer »
Montage och avprovning
På Kontex montageverkstad arbetar 18 montörer. Våra montörer har olika specialområden såsom apparatskåp, lågspänningsställverk, fördelnings- och belysningscentraler, pneumatik, m.m. Vi har på Kontex lång erfarenhet av montage och tillverkning av diverse olika typer av produkter. Vår montageverkstad är även väldigt flexibel vad gäller kundönskemål, utförande och leveranstider. 

Samtliga produkter som Kontex tillverkar testas i vår provkörningsavdelning. Där provas allt enligt gällande normer och enligt vårt egna provningsprotokoll. Allt för att produkten skall klara gällande krav på CE-märkning. Efter godkänd provning så märks produkten med vårt CE-märke. 


Service
Kontex serviceavdelning växer. Den sysselsätter idag ett par man. Att underlätta för kunderna är vår service främsta funktion. 
Läs mer »
Service
Kontex serviceavdelning växer. Den sysselsätter idag 1-2 man. Att underlätta för kunderna är vår service främsta funktion. Om något oförutsett skulle hända finns alltid vår servicebil snabbt på plats. Vi bygger om, vi bygger till och reparerar. Att ge personlig service och klara besked är ett naturligt led i vårt kvalitetsarbete.Ekonomi och administration
På Kontex ekonomi- och administrationsavdelning arbetar fyra personer. Det är bl a dessa som ni får den första kontakten med via telefon. 
Läs mer »
Ekonomi och administration
På Kontex ekonomi- och administrationsavdelning arbetar fyra personer. Det är bl a med någon av dessa personer som ni får den första kontakten med på Kontex via telefon. Dom sköter även våra interna rutiner för fakturor, följesedlar och andra papper, vår egen administration för löner, vår posthantering samt diverse andra arbetsuppgifter inom företaget. Dom håller även ordning på oss andra på företaget, så att vi sköter våra interna rutiner. 

Eftersom Kontex har funnits i 30 år har vi med tiden lärt oss hur vi ska hantera vår administration. Detta gör att våra interna rutiner fungerar bra och att våra kunder kan få snabba svar. 

Vår ambition är att våra kunder ska mötas av en trevlig röst i telefon och att vår interna administration fungerar väl så att alla våra kunder blir nöjda. Admin